Podaj identyfikator i hasło dostępu:

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Badaniu budżetów gospodarstw domowych w 2021 r. Badanie prowadzone jest na terenie całego kraju przez Główny Urząd Statystyczny. Spełnia ono ważną rolę w analizach poziomu życia ludności i stanowi podstawowe źródło informacji między innymi o wydatkach, dochodach, spożyciu produktów żywnościowych oraz o innych aspektach warunków życia poszczególnych grup ludności.

Udział w badaniu polega na codziennym notowaniu wydatków i dochodów związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ciągu jednego miesiąca. Informacje te można zapisywać w książeczkach budżetowych w formie papierowej lub w formie elektronicznej dostępnej na stronie https://stat.gov.pl/badania-statystyczne/badania-gospodarstw-domowych-i-rolnicze/bbgd.

W czasie pandemii dbamy o to, aby uczestnictwo w badaniu było bezpieczne dla Państwa oraz naszych Pracowników. Dlatego też ankieter będzie kontaktował się z Państwem w pierwszej kolejności telefonicznie. Również sposób prowadzenia zapisów o ponoszonych wydatkach i kontaktu z ankieterem w tej sprawie zostanie z Państwem indywidualnie ustalony.

Państwa zaangażowanie i udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS są niezwykle ważne i cenne dla statystyki publicznej. Poprzez udział w badaniach statystycznych mają Państwo wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu. Wszyscy mamy świadomość, jak ważne jest wykorzystywanie danych statystycznych w procesie podejmowania strategicznych decyzji obejmujących różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna.

Statystyka publiczna od ponad 100 lat dba o rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie organów państwa i społeczeństwa o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego.

Pragnę Państwa zapewnić, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji. Wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i wykorzystywane do sporządzania analiz statystycznych. Publikowane dane obejmują zbiorcze wyniki badania, a nie indywidualne odpowiedzi respondentów, które są i będą należycie i starannie zabezpieczone oraz nie zostaną nikomu ujawnione.

Wyniki Badania budżetów gospodarstw domowych, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego stat.gov.pl.

Serdecznie zachęcam Państwa do przyjęcia zaproszenia do udziału w badaniu.

Badanie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). RODO w statystyce publicznej: stat.gov.pl/rodo.


Deklaracja dostępności