Podaj identyfikator i hasło dostępu:

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność zaprosić Państwa do udziału w ankietowym Badaniu budżetów gospodarstw domowych w 2024 roku prowadzonym na terenie całego kraju przez Główny Urząd Statystyczny. Stanowi podstawowe źródło do analiz jakości życia ludności oraz informację o wydatkach, dochodach, spożyciu produktów żywnościowych oraz o innych aspektach warunków życia poszczególnych grup ludności.

Państwa udział w badaniu polega na przekazywaniu informacji o wydatkach i dochodach związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego w ciągu jednego miesiąca. Można to zrobić prowadząc zapisy w książeczkach budżetowych w formie papierowej lub elektronicznej albo zbierając paragony otrzymywane w czasie codziennych zakupów. W najbliższych dniach skontaktuje się z Państwem ankieter, pracownik urzędu statystycznego, który przeprowadzi wywiad kwestionariuszowy oraz udzieli szczegółowych wyjaśnień dotyczących badania. Tożsamość ankietera można zweryfikować pod numerem tel. +48 22 279 99 99 (opłata zgodna z taryfą operatora) lub na stronie: https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera.

Wszystkie przekazane przez Państwa dane objęte są tajemnicą statystyczną i wykorzystywane do sporządzania analiz statystycznych. Publikowane informacje obejmują zbiorcze wyniki badania. Zakres danych zbieranych w badaniu można sprawdzić na stronie https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/kategoria/1/badanie/24.

Wyniki Badania budżetów gospodarstw domowych, jak również najnowsze publikacje oparte o wyniki innych badań statystycznych z zakresu warunków życia ludności, znajdą Państwo na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Statystyka publiczna od ponad 100 lat dba o rzetelne, obiektywne i systematyczne informowanie o sytuacji ekonomicznej, demograficznej, społecznej oraz środowiska naturalnego. Państwa zaangażowanie i udział w badaniu statystycznym są niezwykle ważne i cenne dla statystyki publicznej.

Serdecznie zachęcam Państwa do udziału w badaniu.

Podstawa prawna: ustawa o statystyce publicznej z dnia 29 czerwca 1995 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 773), oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 października 2022 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2023 (Dz. U. poz. 2453). Dane uzyskane w badaniu objęte są tajemnicą statystyczną (art. 10 ww. ustawy).

Badanie realizowane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego RODO). RODO w statystyce publicznej: stat.gov.pl/rodo.


Deklaracja dostępności